Bedrijfsfitness

Fiscaal voordelig fitnessen en gezonde(re) werknemers in uw onderneming!

Bedrijfsfitness informatie

Algemeen bekend is, dat veel te weinig mensen (directieleden) regelmatig iets aan lichaamsbeweging doen.Bewegen is een van de determinanten die iemands geestelijke- en lichamelijke gesteldheid beïnvloed. Eengezonde hoeveelheid bewegen een gunstige invloed op veel voorkomende lichamelijke klachten zoals: rugpijn, nekpijn, en vermoeidheidverschijnselen. 

Wij willen er graag voor zorgen dat u of uw werknemers fitter worden, en daardoor minder snel ziek worden, waardoor ze productief blijven.

Hoe weet u of een gezondheidsbevorderend en preventief bewegingsprogramma voor uw bedrijf noodzakelijk zal zijn?

Daardoor zal u eens moeten uitrekenen wat de kosten zijn als één van uw werknemers daadwerkelijk een dag verzuimt door ziekte. Denk daarbij niet alleen aan directe kosten die het gevolg zijn van het aanvullen van loon- en salariskosten, maar ook de kosten voor plaats vervangende werknemer zoals b.v. een uitzendkracht. InNederland komen de directe kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid steeds meer voor rekening van debedrijven zelf, daarom is het van groot belang dat u een actief verzuim beleid ontwikkelt om de kosten binnen de perken te houden. 

Fitness Wellness lifestylecentrum Derkssport in Wijchen wil u helpen bij het ontwikkelen van een actief verzuim beleid door het aanbieden van preventieve bewegingsprogramma's.

Bedrijfssport ziet er voor ieder bedrijf anders uit. Dit is afhankelijk van de knelpunten die binnen een bedrijf aanwezig zijn op het gebied van lichamelijke- en geestelijke belasting. Daarnaast kunt u ook denken aan eenzelfverdedigingcursus voor mensen in de bewaking of beveiliging of voor mensen die onregelmatige diensten draaien en dus laat over straat moeten.

Bij Fitness Wellness centrum Derkssport in Wijchen sporten alle deelnemers aan eenbedrijfssportprogramma uitermate verantwoorden, ze worden namelijk begeleid door professionele instructeurs. Daarbij kunnen de deelnemers periodiek een sportmedische test afnemen, om de progressie te meten, en om de trainingsprogramma’s bij te stellen.

Naast dat wij u van alles kunnen bieden op het gebied van bedrijfssport kunnen wij d.m.v. een samenwerking met een gediplomeerde fysiotherapeut u een revalidatie programma aanbieden. Hierdoor kunnen we werken aan een snelle reïntegratie van geblesseerde werknemers.

Wij willen u graag de mogelijkheden van ons centrum laten zien. Hiervoor willen wij u graag uitnodigen.

Ter stimulering van sport en beweging heeft het kabinet onder meer een fiscale vrijstelling voor bedrijfsfitness in het leven geroepen. Dankzij deze vrijstelling is het voor zowel de werkgever als zijn medewerkers financieel aantrekkelijk om te gaan fitnessen. Met het Nationaal Bedrijfsfitness Plan maakt uw organisatie optimaal gebruik van deze fiscale mogelijkheden en wordt de opzet en uitvoering geheel kosteloos voor u verzorgd. Kijk snel voor meer informatie op:

Bedrijfsfitness informatie

Hopelijk wilt u iets van uw vrije tijd investeren voor het welzijn van uw medewerkers, en mogen wij u op korte termijn begroeten.

Beëindiging of tijdelijke stopzetting van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of aan de receptie.
Bent u lid?
     

Waar kent u ons van?