Twitter   Facebook   Youtube

Bekijk lesrooster »
024 - 641 41 65

1ste Lijns

Overgewicht & diabetes | Fysio fitness | Fitness 2.0 | Rugcursus

Rugcursus

Elke woensdag 10.15 uur & zaterdag 10.00 uur kunt u terecht bij Derks4sport voor de rugcursus.

Back-check

Heeft u last van rugklachten? Dan is dit de perfecte test voor u! Bij Derks4Sport kunt u gebruik maken van de back-check. U kunt dit samen met de fysiotherapeut doen, maar u kunt ook een afspraak maken bij Derks4Sport met een van onze trainers. Zo kan er na de back-check een goed trainingsschema gemaakt worden, rekening houdend met de verzwakte spieren.

De back-check by Dr. Wolff is een multifunctioneel meetsysteem voor de wetenschappelijke analyse van het vermogen van de verschillende spiergroepen. Met behulp van de back-check kunnen de prestaties van uw rug- en buikspieren gemeten worden, zodat u uw buik- en rugspieren kunt versterken. Hiermee kunt rugklachten in de toekomst verminderen of zelfs voorkomen! Ook kan de kracht per spiergroep gemeten worden. Uniek aan deze test is dat de conditie, de lichaamssamenstelling en de spierkracht worden vastgesteld in maat en getal. Deze worden vergeleken met de normwaarden en/of de vorige testgegevens, deze vergelijking wordt middels een “bodyprint” inzichtelijk gemaakt. Zo kan men er achter komen of er een verkeerde balans is tussen de kracht van verschillende spiergroepen in het lichaam. De back-check objectiveert en vergelijkt trainingsresultaten, deze test is daarom zeer goed preventief te gebruiken. De back-check by Dr. Wolff is gestandaardiseerd, geprotocolleerd en kent normwaarden. Dit is een goede test voor mensen met rugklachten.

De meting wordt uitgevoerd in verticale positie, een gewone houding. Onder deze omstandigheden is de sleutel in de buurt van alledaagse houding parameter worden geregistreerd.

Heeft u interesse om gebruik te maken van de back-check, of heeft u vragen? U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 024-6414165, of via de mail: info@derkssport.nl

Zwanger & fit

Bent u zwanger of heeft u net een kind gekregen, maar wilt u toch fit blijven? Dan is de cursus Zwanger & Fit iets voor u! Vanaf de 16e week van uw zwangerschap tot aan de bevalling, kunt u meedoen aan de cursus. Vier weken na de geboorte van uw baby, kunt u de draad weer oppakken. U kunt zelf bepalen hoelang u na de bevalling mee blijft doen aan Zwanger & Fit, het maximale is 9 maanden na de bevalling. 

Derks4Sport biedt deze cursus aan in samenwerking met Fysio Fit Wijchen. De cursussen worden in het leefstyle en preventiecentrum Derks4Sport gehouden, u wordt daar geholpen door een fysiotherapeute van Fysio Fit. Zie de site van Fysio Fit, www.fysiofitwijchen.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de cursus.

Bij deze cursus wordt er gewerkt aan het op niveau houden van uw conditie en spierkracht, tijdens en na de bevalling. Hiermee kunt u klachten voorkomen, doordat u al vroeg in de zwangerschapsperiode preventief traint. Er gaat speciale aandacht uit naar de rug-, buik- en bekkenbodemspieren. Ook als u bekken- of bekkenbodemklachten heeft, kunt u deelnemen aan Zwanger & Fit.
 
Helaas kunnen niet alle vrouwen meedoen. Vrouwen met hart- en longaandoeningen, te hoge bloeddruk, bloedingen of gebroken vliezen kunnen niet meedoen. Heeft u andere klachten of twijfels? De fysiotherapeute geeft u dan een advies over deelname, eventueel in overleg met de verloskundige of een arts. Vrouwen met bekkenklachten kunnen wel meedoen aan de cursus, maar dat is aan de beoordeling van de bekkenfysiotherapeut of u op dat moment geschikt wordt bevonden om mee te trainen.

Het grootste deel van de cursus Zwanger & Fit bestaat uit actieve lessen, elke les duurt 60 minuten. Als eerste doen we een warming up en lichte fitheidtraining om uw conditie te verhogen. Daarna wordt er gericht geoefend op versterking en coördinatie van diverse spieren. Hierbij wordt er speciale aandacht besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem. De les wordt afgesloten met ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van basiselementen uit de fitness en aerobic, soms wordt er ook gebruik gemaakt van fitnessapparatuur of klein oefenmateriaal.

Als u zich opgeeft voor Zwanger & Fit, krijgt u altijd een (telefonisch) intakegesprek. Zo weten wij meteen of uw behoeften en verwachtingen aansluiten bij de inhoud van de cursus. Deelnemen aan Zwanger & Fit kost €45,- per maand, inclusief aanmeld- en intakekosten. Hiervoor kunt u elke week een les van 60 minuten volgen. Tijdens uw zwangerschap kunt u iedere week instromen op stoppen, het maandbedrag wordt dan aangepast. Sommige verzekeraars zullen alles of een deel van de kosten vergoeden, dit is niet bij alle verzekeraars van toepassing.

 

Fitness 2.0

Samenwerking, netwerk, ketenvorming, allianties, we zien het steeds vaker. Je zou je bijna afvragen of successen nog zonder samenwerking geboekt kunnen worden.

Een goed voorbeeld is Douwe Egberts en Philips die samen het Senseo koffie apparaat hebben ontwikkeld.

Ook in de sportbranche komt samenwerking steeds meer voor. In de fitnessbranche is nu het concept fitness 2.0 actueel, waar een sportaanbod van het fitnesscentrum en sportverenigingen centraal staat.

Fitness 2.0 is een project in Wijchen dat zich richt op mensen met overgewicht en (pre) diabetes. Deze doelgroep sport c.q. beweegt te weinig en gaat in de toekomst meer zorgkosten voor hun rekening nemen. Bewegen zou een positief effect op hun gezondheid kunnen zijn. Fitness 2.0 veranderd de sportschool in een sportaanbieder..

Sportverenigingen uit Wijchen, zwembad, diëtist , yoga centrum.. allen gaan samenwerken om een gezamenlijk aanbod te creëren zodat de mensen sporten nog 'leuker' gaan vinden en het 'gewoon gaan volhouden'. En door de mensen structureel te testen worden de vorderingen vastgelegd. Dit concept komt er kortweg op neer op het aanbieden van 1 abonnement waarbij de consument toegang heeft tot het fitnesscentrum en andere sportaanbieders, zoals het zwembad, tennisclub, badminton, oudfit, atletiek vereniging enz. 

Daarnaast is ook aan de jeugd gedacht en zal in een cyclus van 4 maanden een sport&spel arrangement worden aangeboden i.s.m. marktplaats sport (Piet Derks), judo, jeugdfitness, kickfit fun. Een dergelijk sportarrangement, dat op verschillende wijze uitgewerkt kan worden, voorziet in de vraag van de sporter die naast fitness ook in een ongedwongen niet prestatiegerichte sfeer wil zwemmen, hockeyen, wandelen, voetballen op een locatie van een sportvereniging. Ervaringen hebben uitgewezen dat de deelnemers langer actief blijven en daardoor gezonder door het gezamenlijk aanbod.

Het aanbod van sportverengingen en het fitnesscentrum vult elkaar goed aan. De kansen om te komen tot een Senseo succes liggen er.. 

Het belang van sporten c.q bewegen is al lang bewezen door allerlei onderzoeken. Nu moeten de mensen met overgewicht & diabetes ook nog daadwerkelijk aan de slag. Wij zijn er op voorbereid. Doordat we een traject hebben afgelegd om preventie centrum te worden zijn wij nu klaar voor deze doelgroep. Als er mensen binnen komen, die op andere wijze begeleidt moet worden, wordt dit meteen duidelijk bij het invullen van de benodigde formulieren, tijdens de intake. Samenwerking met de fysiotherapeuten (met specialisatie diabetes) zorgt ervoor dat iedereen in veilige handen is. We willen graag heel Wijchen begeleiden naar een gezondere en actieve leefstijl!

Beëindiging of tijdelijke stopzetting van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of aan de receptie.
Bent u lid?
     

Waar kent u ons van?

openingstijden

Bekijk openingstijden »

eGym, vanaf nu bij Derks4Sport

Meer info, klik hier »