Incasso datums 

 

Incasso 2022

17 januari
14 februari
14 maart
11 april
09 mei
06 juni
04 juli
01 augustus
29 augustus
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Beëindiging of tijdelijke stopzetting van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of aan de receptie.
Bent u lid?
     

Waar kent u ons van?